صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

ارک نوین

تدبیر مهندسی ،  تداوم کارایی
گالوانیزه گرم ارک نوین

انواع وضعیت سطحی قطعات گالوانیزه گرم شده در این بخش معرفی شده است. باید توجه داشت که همه این موارد، عیب پوشش گالوانیزه محسوب نمی شوند و ممکن است ویژگی طبیعی پوشش یا ناشی از ویژگی خاص/عیب زیرلایه فولادی باشند. بعلاوه، برخی عیوب گالوانیزه نیز می توانند در اثر کاربری یا اعمال عملیات نادرست به پوشش گالوانیزه به وجود بیایند که در این صورت، از مسئولیت گالوانیزه‌کار خارج خواهند بود.

دریافت