فارسی | English | العربیة

ArkNovin

Engineering Contrivance , Performance Sustainability
Ark Novin Hot-Dip Galvanizing

اعوجاج و تاب برداشتن در قطعات گالوانیزه گرم

هنگامی که سازه فولادی در دمای گالوانیزه گرم قرار می گیرد، تنش‌های ذاتی قطعه آزاد شده و ممکن است که منجر به تاب برداشتن آن شود. در واقع اعوجاج به دلیل آزاد شدن  تنش های پسماند که در حین تولید و عملیات بعدی ساخت قطعه، در سازه فولادی محبوس شده اند، رخ می دهد. به […]

نقش آلومینیم در فرایند گالوانیزه پیوسته

فرایند گالوانیزه پیوسته، نوعی گالوانیزه گرم است به طور خاص جهت پوشش دهی ورق ها، نوارها و سیم های فولادی بکار برده می شود. در این فرایند، ورق فولادی مانند یک ربان پیوسته از حمام تمیزکاری/گالوانیزه عبور می کند. مراحل گالوانیزه پیوسته با روش معمول گالوانیزه گرم کمی متفاوت است؛ به این ترتیب که ابتدا […]

بازیافت روی و توسعه پایدار گالوانیزه گرم

فرایند گالوانیزه گرم، مانند هر فرایند صنعتی دیگر، ضایعات تولید می کند. با وجود اینکه تلاش های زیادی صورت گرفته تا میزان تولید ضایعات در حین فرایند به حداقل برسد، اما حذف کامل پسماندهای گالوانیزه امکان پذیر نیست. تولید ضایعات از مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش هزینه های فرایند، تخریب محیط زیست و کاهش […]

مشخصات شیمیایی مذاب روی

ترکیب شیمیایی روی مورد استفاده در فرایند گالوانیزه گرم باید با مقادیر تعریف شده استاندارد مطابقت داشته باشد. میزان عناصر ناخالصی و ترکیب شیمیایی شمش روی طبق استاندارد ASTM B6 در جدول زیر آمده است. ترکیب شیمیایی، % گرید شمش رنگ سرب آهن کادمیم آلومینیم مس قلع مجموع عناصر غیر روی حداقل روی کسر شده گرید […]

محیط های خورنده

انواع محیط های خورنده 1- محیط های صنعتی با خوردگی بالا محیط هایی که حاوی گاز ها و بخارات گوگردی و سایر ذرات هستند در رده محیط های صنعتی قرار می گیرند. چنانچه در این محیط ها رطوبت (معمولاً به شکل آب باران) نیز وجود داشته باشد، خوردگی تشدید می شود؛ زیرا با مرطوب شدن […]

تردی هیدروژنی و تردی پیرکرنشی

 تردی هیدروژنی تردی هیدروژنی نوعی تبدیل داکتیل-به-ترد در فولاد است که در اثر جذب اتم های هیدروژن توسط فولاد به وجود می آید. حساسیت به تردی هیدروژنی از نوع فولاد، پیشینه عملیات حرارتی  و درجه کار سرد قبلی انجام شده بر روی فولاد تأثیر می پذیرد. در فولاد گالوانیزه شده، واکنش فولاد با اسید حین […]

عیوب گالوانیزه گرم

انواع وضعیت سطحی قطعات گالوانیزه گرم شده در این بخش معرفی شده است. باید توجه داشت که همه این موارد، عیب پوشش گالوانیزه محسوب نمی شوند و ممکن است ویژگی طبیعی پوشش یا ناشی از ویژگی خاص/عیب زیرلایه فولادی باشند. بعلاوه، برخی عیوب گالوانیزه نیز می توانند در اثر کاربری یا اعمال عملیات نادرست به […]

گالوانیزه گرم پیچ ومهره

گالوانیزه گرم پیچ ومهره

توصیه می شود در سازه های گالوانیزه شدۀ مونتاژی و نیمه مونتاژی از بست های گالوانیزه شده استفاده شود و پیچ ها و مهره ها در سایزهای معمول به راحتی از فروشندگان قابل تهیه هستند. سازه های مونتاژی بسته شده با پیچ و مهره باید از حالت مونتاژی در آمده و به صورت باز به […]

مراحل فرایند گالوانیزه گرم

تکنیک گالوانیزه گرم از سه مرحله تشکیل می شود که عبارتند از: آماده سازی سطحی، گالوانیزه گرم و بازرسی کیفی. در گالوانیزه گرم قطعات رزوه‌دار، بعد از فرایند گالوانیزه گرم، یک عملیات سانتریفوژ نیز انجام می گیرد تا مذاب اضافی از محل رزوه ها خارج شود. جزئیات اجرایی هر یک از این مراحل با استناد به […]

روی چیست؟

روی، با علامت اختصاری Zn، یک فلز براق با رنگ سفید متمایل به آبی و عضو گروه 12 جدول تناوبی است. روی یک عنصر فراوان محسوب شده و در رتبه بیست و چهارم فراوان ترین عناصر پوسته زمین قرار دارد. عدد اتمی این عنصر 30 و جرم مولی آن  39/65g/mol است. روی در حالت فلزی […]

تیکت جدید