جوشکاری پس از گالوانیزه گرم

بهتر است که قبل از گالوانیزه گرم، تمام مراحل ساخت انجام شود و سپس کل سازه به طور همزمان پوشش داده شود، تا از تداوم پوشش گالوانیزه در کل قطعه  اطمینان حاصل شود. با این حال، گاهی به دلایلی از جمله بزرگ بودن سازه برای حمام روی یا مشکل در حمل و نقل، امکان گالوانیزه […]