فارسی | English | العربیة

ArkNovin

Engineering Contrivance , Performance Sustainability
Ark Novin Hot-Dip Galvanizing

جوشکاری قبل از گالوانیزه گرم

به جز در مواردی که اندازه سازه برای حمام روی بسیار بزرگ باشد یا در حمل و نقل مشکل ایجاد کند، بهترین راه برای اطمینان از اینکه تمام سازه با پوشش مقاوم به خوردگی روی، پوشش داده شده است، جوشکاری قبل از گالوانیزاسیون می باشد. هنگامی که اقلام جوشکاری شده گالوانیزه می شوند، تمیزی ناحیه […]

تیکت جدید