جوشکاری قبل از گالوانیزه گرم

به جز در مواردی که اندازه سازه برای حمام روی بسیار بزرگ باشد یا در حمل و نقل مشکل ایجاد کند، بهترین راه برای اطمینان از اینکه تمام سازه با پوشش مقاوم به خوردگی روی، پوشش داده شده است، جوشکاری قبل از گالوانیزاسیون می باشد. هنگامی که اقلام جوشکاری شده گالوانیزه می شوند، تمیزی ناحیه […]