صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

ارک نوین

تدبیر مهندسی ،  تداوم کارایی
گالوانیزه گرم ارک نوین

 پس از اعمال پوشش روی، محصول نهایی مورد بازرسی قرار می گیرد تا از تطابق آن با استانداردهای تعریف شده گالوانیزه اطمینان حاصل گردد. یک قطعه گالوانیزه شده عموماً از طول عمر کاربری بالایی (تا چند دهه) بدون نیاز به تعمیر و نگهداری برخوردار خواهد بود. پارامترهای مختلفی بر طول عمر کاربری پوشش گالوانیزه تأثیرگذارند که مهم ترین آنها ضخامت پوشش است. چسبندگی، ظاهر و پرداخت نهایی سطح گالوانیزه شده نیز از جمله فاکتورهای دیگری هستند که باید مورد بازرسی قرار گیرند.
اغلب عیوب سطوح گالوانیزه شده به سادگی و با چشم غیر مسطح قابل تشخیص هستند. مشخصات پوشش های گالوانیزه گرم در استانداردهای A153 ، ASTM A123 و A767 معرفی شده اند. یکی از مهم‌ترین مزایای فرایند گالوانیزه گرم این است که هر چند  بروز برخی نواقص ممکن است در ظاهر و پرداخت سطحی مشهود باشد، اما قابلیت حفاظتی پوشش روی تحت تأثیر قرار نگرفته و در اغلب موارد نیاز به مردود شدن قطعه گالوانیزه شده وجود نخواهد داشت.
کنترل کیفی فرایند گالوانیزه گرم شامل موارد زیر است:
  • بازرسی چشمی
  • تست ضخامت سنجی
  • تست چسبندگی
  • اعتبار تست سالت اسپری در ارزیابی پوشش گالوانیزه
  • نحوه انبارش قطعات گالوانیزه شده
 جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روش های متداول بازرسی و کنترل کیفی محصولات گالوانیزه شده، روی لینک های بالا کلیک بفرمایید. در زمینه اعتبار تست سالت اسپری در ارزیابی مقاومت به خوردگی پوشش گالوانیزه به لینک مراجعه فرمایید.
تیکت جدید