صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

ارک نوین

تدبیر مهندسی ،  تداوم کارایی
گالوانیزه گرم ارک نوین

عنوان پروژه مشاور کارفرما
1 پروژه تجهیزات برق نیروگاه متمرکز پارس جنوبی شرکت قدس نیرو شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
2 پروژه پالایشگاه تبریز شرکت ODCC شرکت ODCC
3 استراکچرهای پروژه نیروگاهی پارس جنوبی شرکت قدس‌نیرو شرکت IEI
4 پروژه لوله و اتصالات دالاهو شرکت فراب شرکت فراب
5 پرژوه پست برق و تجهیزات دشت آبی شرکت برق منطقه ای زنجان شرکت فولمن
6 پروژه تجهیز پست برق فولاد المهدی شرکت فراپدید شرکت فراپدید
7 پروژه سازه و تجهیزات پست مازندران شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای مازندران
8 پروژه سازه و تجهیزات پست خوزی شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای فارس
9 پروژه سازه و تجهیزات پست پرند شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای تهران
10 پروژه سازه و تجهیزات پست گناوه (سازه های فلزی و سینی نردبان) شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای فارس
11 پروژه سازه و تجهیزات پست ولایت شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای هرمزگان
12 پروژه سازه و تجهیزات پست باغملک شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت توسعه برق ایران
13 پروژه سازه های توسعه پست 20/63kV بیارجمند شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت انرژی سازان تکین
14 پروژه پایه های روشنایی پست 400kV جهرم شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای فارس
15 پروژه پست چهل ستون شرکت مهندسین مشاور نیرو شرکت برق منطقه ای تهران
16 پروژه سازه و تجهیزات پست زاغمرز شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای مازندران
17 پروژه سازه و تجهیزات پست بیارجمند شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای سمنان
18 پروژه سازه و تجهیزات پست کاوه شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت فولاد کاوه
19 پروژه نردبان و سینی کابل پتروشیمی پردیس شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو مجتمع پتروشیمی پردیس
20 پروژه گنتری و گارد مست پست غدیر ایرانیان شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت مهندسی فرانیرو
21 پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام گناوه با ظرفیت 10 میلیون بشکه شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو شرکت پتروامید آسیا
22 پروژه گنتری و گارد سایت داریان شرکت فراب نیروگاه داریان
23 پروژه پست گندله سازی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سریجان شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
24 پروژه سازه های پست مهران و دهلران شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای غرب
25 پروژه فاز سوم اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو مجتمع پتروشیمی پردیس
26 پروژه سازه و تجهیز پست پتروشیمی مروارید شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو مجتمع پتروشیمی مروارید
27 پروژه فاز 2 شرکت گندله سازی گل گهر شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
28 پروژه سازه و تجهیزات پست 400kV میامی شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت مخابرات سمنان
29 پروژه سازه و تجهیزات پست 63kV شرکت پارس نئوپان شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت مهندسی توان گستر دقیق
30 پروژه تجهیزات پست سونگون شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت سونگون
31 پست 132kV زغال سنگ طبس- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)
32 پست 20- 63kV میاندربند- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو آب منطقه ای غرب
33 پست 63kV راوند کاشان- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور دانشمند شرکت برق منطقه ای اصفهان
34 پست 6 اصفهان- ترانس پست شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای اصفهان
35 پست 132- 230kV سهند(کلانتری)- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
36 پست20- 132- 230kV سردرود- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
37 پست 20- 132kV شهریار- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
38 پست 20- 132kV ستارخان- مپنا نیرو شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
39 پست 20- 132kV مرند- مپنا نیرو شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
40 پست 20- 132kV راژان- مپنا نیرو شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
41 پست 20- 132kV صوفیان- مپنا نیرو شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
42 پست 20- 132kV آذر- مپنا نیرو شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
43 پست 20- 132kV اشنویه- مپنا نیرو شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
44 پست 20- 63kV هریس- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور آناکو (آران نقش آرا) شرکت برق منطقه ای آذربایجان
45 پست 63- 230kV بهمن- فولمن شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای باختر
46 پست 63kV ساوه- فولمن شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای باختر
47 پست 63kV خرم آباد- پارسیان شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای باختر
48 سازه های اسکید 15 پست باختر(زاغه، زاویه، الیگودرز و آشتیان)- ترانس پست شرکت مهندسین مشاور توس اشتات شرکت برق منطقه ای باختر
49 پست 11- 66kV چوکان- ABB شرکت مهندسی مشاور موننکو ایران شرکت برق منطقه ای تهران
50 پست 400kV اسفراین- پارسیان شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای خراسان
51 سه پست 20- 132kV خراسان- پیمان خطوط گستر (شیخ جامی، بدرانلو و فاروج) شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای خراسان
52 پست 20- 132kV سپاد- مهام شرق شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای خراسان
53 بریکر پروژه کلیدهای خراسان- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای خراسان
54 پست 20- 132kV امامیه- روشن گستر شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای خراسان
55 بانک خازنی خراسان- دیهیم فرافن شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای خراسان
56 نیروگاه مشهد- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای خراسان
57 سه پست 33- 132- 230kV خوزستان- فولمن (لیشتر- ملی راه- دوگنبدان) شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای خوزستان
58 پست 33- 132- 230kV اهواز- ساپتا شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای خوزستان
59 پست 33- 132- 230kV سبزاب- ترانس پست پارس شرکت مهندسی دریاپالا شرکت برق منطقه ای خوزستان
60 پست 63- 230kV تاکستان- فولمن شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای زنجان
61 پست 20- 63kV صائین قلعه- ABB
62 پست 20- 63kV کاسپین- ABB
63 پست 20- 63kV کالپوش- پیمان خطوط گستر شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای سمنان
64 پست 63- 230kV سمنان- مپنا نیرو شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای سمنان
65 پست 20- 63kV شهمیرزاد سمنان- ساپتا شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای سمنان
66 گنتری پست 30 سوریه- پارسیان شرکت برق منطقه ای سوریه
67 پست 63kV سیمان زابل- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای سیستان بلوچستان
68 پست 230kV اسلام آباد- پارسیان شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای غرب
69 پست 400kV بیستون- مهام شرق شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای غرب
70 توسعه پست 400kV بیستون- مهام شرق شرکت مهندسی آریا نیروی جم شرکت برق منطقه ای غرب
71 گنتری پست 230- 400kV مرصاد- مهام شرق شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای غرب
72 پست 63- 203kV دیواندره- مهام شرق شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای غرب
73 پست 20- 63kV ارکواز- مهام شرق شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای غرب
74 پست 20- 132kV دشت عباس- مپنا نیرو شرکت مهندسی مشاور موننکو ایران شرکت برق منطقه ای غرب
75 بانک خازنی دشت عباس- دیهیم فرافن شرکت مهندسی مشاور موننکو ایران شرکت برق منطقه ای غرب
76 پست 20- 63kV چوار شرکت برق منطقه ای غرب
77 پست 63- 20kV ایلام شرکت برق منطقه ای غرب
78 پست 20- 132kV سنندج- مهام شرق شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای غرب
79 پست 20- 66kV صدرا و اقلید- پارسیان شرکت برق منطقه ای فارس
80 پست 63- 400kV سعادت شهر- مهام شرق شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای فارس
81 پست 20- 132kV رستمی- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای فارس
82 پست 63kV برازجان- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای فارس
83 پست 20- 66kV وحدتیه- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای فارس
84 بانک خازنی 5 پست فارس- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای فارس
85 پست مرودشت- ABB
86 پست سعدی- ABB
87 پست 132kV احمد آباد- داریان شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای کرمان
88 پست 132kV رفسنجان – داریان شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای کرمان
89 پست 63- 230kV شهید عضدی- فولمن شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای گیلان
90 پست 63- 230kV فومن- فولمن شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای گیلان
91 پست 20- 63kV انزلی- مپنا نیرو شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای گیلان
92 بانک خازنی انزلی- دیهیم فرافن شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت برق منطقه ای گیلان
93 سه پست 20- 63kV مازندران- فولمن(شیرگاه- ساری- آمل) مازندران نیرو شرکت برق منطقه ای مازندران
94 پنج پست 20- 63kV مازندران- فولمن(چهل شهید- علمده- آمل 2- آمل 3- وشمکیر) پیشتازان شرکت برق منطقه ای مازندران
95 پست 20- 63kV احمد چانه- فولمن پیشتازان شرکت برق منطقه ای مازندران
96 پست 20- 63kV بندرعباس- فولمن شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای هرمزگان
97 پست 20- 63kV کهورستان- فولمن شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای هرمزگان
98 پست 20- 63kV امام حسین- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای هرمزگان
99 پست 20- 63- 230kV بندرپهل- ساپتا شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای هرمزگان
100 پست 20- 63kV فین- توان گستر دقیق شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای هرمزگان
101 پست 63- 230kV رستاق- مهام شرق شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای یزد
102 پست 20- 132kV فهرج- مپنا نیرو شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت برق منطقه ای یزد
103 پست 63- 132- 400kV یزد- صفانیکو شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای یزد
104 پست جهان آباد 20- 63kV- ژوبین نیرو مشاور نیرو شرکت برق منطقه ای یزد
105 پست کوشک 20- 132kV- ژوبین نیرو مشاور نیرو شرکت برق منطقه ای یزد
106 پست 230kV علی آباد- فولمن شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت مپنا
107 پست 20- 63kV سیاهپوش- مهام شرق شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت سانا
108 پست سنگتوده تاجیکستان- ترانس پست پارس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس شرکت فراب
109 پست اسلام آباد(دالاهو)- ترانس پست پارس شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت فراب
110 پست 63- 132kV سیمان زاوه- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) کارخانه سیمان زاوه
111 پست 11- 132kV دهلران- مهام شرق شرکت مهندسی مشاور موننکو ایران ICOFC- OEID
112 پست 230kV یزد(گنتری)- مهام شرق شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر IPDC
113 پست 132kV پارس جنوبی- پارسیان شرکت مهندسین مشاور مپنا N.I.O.C
114 چهار پست 33- 132kV انرژی پارس- فولمن(کنگان- اختر- پتروشیمی- پارس) شرکت مهندسین مشاور طرح و پالایش P.S.E.E.Z
115 پست 20- 132kV هرات- ثنااندیشه شرکت مهندسی آریا نیروی جم شرکت برق منطقه ای یزد
116 پست 20- 132kV بینالود- ترانس پست شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو SUNA
117 چهار پست 66kV سوریه- فولمن
118 پست 20- 63kV صفا- ABB
119 دو پست گهر و پرلیت- نیروسان گستر
120 بانک خازنی دو پست سنندج و کازرون- ثنااندیشه شرکت مهندسی آریا نیروی جم
121 پست 33- 132kV اندیمشک- توان گستر دقیق شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر
122 پست 20- 63kV بندزری- توان گستر دقیق شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)
123 پست میانه- MMTE شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) شرکت ملی فولاد ایران
124 پروژه سازه فلزی، نردبان و سینی کابل زریوار
125 پروژه تجهیزات پست پل زال خرم آباد 230⁄33kV شرکت مدبر پیشتاز نیرو شرکت برق منطقه ای غرب
126 پروژه سازه و تجهیزات پست انزلی شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت برق منطقه ای گیلان
127 پروژه سازه و تجهیزات پست بوشهر شرکت مشاورفارس شرکت برق منطقه ای فارس
128 پروژه سازه و تجهیزات پست ملک مکان شرکت مشاور فارس شرکت برق منطقه ای فارس
129 پروژه گندله سازی بوتیا (سازه فلزی و سینی کابل) شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
130 پروژه سازه وتجهیزات پست 230kV گلمانخانه شرکت منیران تبریز شرکت مهندسی فرانیرو
131 پروژه سازه های پست سعادت آباد شرکت فولمن شرکت مهندسی فرانیرو
132 پروژه سازه های نشیمن گریتینگ فاز 4 فرودگاه امام خمینی شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا فرودگاه امام خمینی
133 پروژه مخازن نفت و گاز گناوه شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو شرکت پترو امید آسیا
134 پروژه پایه و تجهیزات پست اردکان شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان