صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

ارک نوین

تدبیر مهندسی ،  تداوم کارایی
گالوانیزه گرم ارک نوین

عنوان فارسی مروری بر دستاوردهای اخیر در زمینه فرایند گالوانیزه گرم روی
عنوان انگلیسی A Review on Recent Approaches in the Field of Hot Dip Zinc Galvanizing Process 
نویسندگان S. M. A. Shibli et al. a
سال انتشار 2015
لینک مرجع http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897214011980
   
عنوان فارسی مروری کوتاه بر مدیریت ضایعات جامد حاصل از فرایندهای فولادسازی و گالوانیزه
عنوان انگلیسی Management of Solid Wastes from Steelmaking and Galvanizing Processes: a Brief Review
نویسندگان N. C. Candian Lobato et al. a
 سال انتشار 2015
لینک مرجع http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344915300161
   
 عنوان فارسی تأثیر دمای حمام روی بر مورفولوژی، بافت، و رفتار خوردگی پوشش های گالوانیزه گرم صنعتی
عنوان انگلیسی The Effect of Zinc Bath Temperature on the Morphology, Texture and Corrosion Behaviour of Industrially Produced Hot-Dip Galvanized Coatings
نویسندگان A. Bakhtiari et al. a
سال انتشار  2014
لینک مرجع http://metalurgija.org.rs/mjom/vol20/No1/5_Bakhtiari_MME_2001.pdf
   
عنوان فارسی مطالعه تولید اکسید روی از ضایعات کارخانه های گالوانیزه
عنوان انگلیسی Studies on the Preparation of Zinc Oxide from Galvanizing Plant Waste
نویسندگان M. M. Rahman et al. a
سال انتشار 2013
لینک مرجع http://www.sciepub.com/portal/downloads?doi=10.12691/materials-1-4-1&filename=materials-1-4-1.pdf
   
عنوان فارسی  توسعه یک فرایند بهبود یافته گالوانیزه تیوپ با اعمال یک پوشش فلزی قبل از فرایند 
عنوان انگلیسی  Development of an Improved Tube Galvanizing Process by Prior Metallic Coating 
نویسندگان  A. Chakraborty et al. a
سال انتشار  2013
لینک مرجع http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013613001076
   
عنوان فارسی کاهش مصرف روی همراه با افزایش محافظت به خوردگی پوشش های گالوانیزه گرم
عنوان انگلیسی Reduction of Zinc Consumption with Enhanced Corrosion Protection in Hot-Dip Galvanized Coatings
نویسندگان S. Akamphon et al. a
سال انتشار 2012
لینک مرجع http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344911002023
   
عنوان فارسی  مطالعه عیوب پوشش گالوانیزه در سیم های فولادی
عنوان انگلیسی Studies on Defects in Galvanized Coating on Steel Wire
نویسندگان J. K. Singh et al. a
سال انتشار 2012
لینک مرجع http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/14684/1/IJCT%2019(5)%20361-365.pdf
   
عنوان فارسی

مکانیزم تشکیل سرباره حین پوشش دهی آلیاژی Al-Zn به روش غوطه وری گرم

عنوان انگلیسی The Mechanism of Dross Formation during Hot-Dip Al-Zn Alloy Coating Process
نویسندگان Q. Luo et al. a
سال انتشار 2012
لینک مرجع http://www.degruyter.com/view/j/ijmsp.2013.13.issue-1-2/jmsp-2012-0023/jmsp-2012-0023.xml
   
عنوان فارسی

تشکیل فاز FeZn13 از خوشه های اتمی حین گالوانیزه گرم

عنوان انگلیسی The Formation of FeZn13 Phase from Atomic Cluster during Hot Dip Galvanizing 
نویسندگان X. X. Li
سال انتشار 2012
لینک مرجع http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025612003965
   
عنوان فارسی ریزساختار پوشش و خواص مکانیکی فولاد مارتنزیتی غنی از کروم
عنوان انگلیسی Microstructure of the Coating and Mechanical Properties of galvanized Chromium-Rich Martensitic Steel
نویسندگان E. J. Petit et al. a
سال انتشار 2010
لینک مرجع http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S025789721000856X
   
عنوان فارسی مطالعه ویژگیهای سرباره ته نشین شده حین گالوانیزه گرم و تصفیه آن
عنوان انگلیسی Characterization of the Bottom Dross Formed during Batch Hot-Dip Galvanizing and Its Refining
نویسندگان J. Trpcevska et al. a
سال انتشار 2010
لینک مرجع www.ams.tuke.sk/data/ams_online/2010/number3/mag02/mag02.pdf
   
عنوان فارسی  ریزساختار پوشش و خواص مکانیکی فولاد مارتنزیتی غنی از کروم گالوانیزه شده
عنوان انگلیسی  Microstructure of the Coating and Mechanical Properties of Galvanized Chromium-Rich Martensitic Steel
نویسندگان  E. J. Petit et al. a
سال انتشار  2010
لینک مرجع  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S025789721000856X
   
عنوان فارسی  جداسازی آهن از روی سخت جهت تولید روی تصفیه شده
عنوان انگلیسی  Removal of Iron from Hard Zinc for Production of Refined Zinc
نویسندگان  M. A. Barakat
سال انتشار  2009
لینک مرجع  http://www.researchgate.net/publication/252808181
   
   
   
تیکت جدید