صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

ارک نوین

تدبیر مهندسی ،  تداوم کارایی
گالوانیزه گرم ارک نوین

استاندارد ASTM A111
عنوان مشخصات استاندارد سیم های خط تلفن و تلگراف از جنس آهن گالوانیزه شده
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A111.htm
استاندارد ASTM A116
عنوان مشخصات استاندارد حصارهای بافته شده با سیم های فولادی حاوی پوشش فلزی
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A116.htm
استاندارد ASTM A121
عنوان مشخصات استاندارد سیم های فولاد کربنی با پوشش فلزی
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A121.htm
استاندارد ASTM A123/A123M
عنوان مشخصات استاندارد پوشش روی گالوانیزه گرم شده بر روی محصولات آهنی و فولادی
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A123.htm
استاندارد ASTM A143/A143M
عنوان عملیات استاندارد برای شناسایی تردی و محافظت محصولات سازه ای فولادی در برابر تردی
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A143.htm
استاندارد ASTM A153/A153M
عنوان مشخصات استاندارد برای پوشش دهی روی به روش غوطه وری گرم بر روی سخت افزارهای آهنی و فولادی
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A153.htm
استاندارد ASTM A239
عنوان عملیات استاندارد برای شناسایی نازک ترین نقطه پوشش روی در قطعات آهنی و فولادی پوشش دار
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A239.htm
استاندارد ASTM A308/A308M
عنوان مشخصات استاندارد برای ورق های فولادی، آلیاژ سرب-قلع پوشش دهی شده به روش گالوانیزه گرم
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A308.htm
استاندارد ASTM A309/A309M
عنوان روش استاندارد آزمایش وزن و ترکیب شیمیایی پوشش بر روی ورق آلیاژ سرب-قلع توسط تست سه نقطه ای
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A309.htm
استاندارد ASTM A363
عنوان مشخصات استاندارد برای رشته سیم های محافظ یا شیلدوایر حاوی پوشش روی گالوانیزه گرم شده
کتاب استاندارد 01.06
 لینک http://www.astm.org/Standards/A363.htm
استاندارد ASTM A384/A384M
عنوان عملیات استاندارد برای محافظت قطعات فولادی مونتاژ شده در برابر اعوجاج و تاب برداشتن حین گالوانیزه گرم
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A384.htm
استاندارد ASTM A385/A385M
عنوان عملیات استاندارد جهت تولید پوشش روی گالوانیزه گرم با کیفیت بالا
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A385.htm
استاندارد ASTM A390
عنوان مشخصات استاندارد برای حصارهای الیافی مرغداری از جنس فولاد گالوانیزه شده با روی
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A390.htm
استاندارد ASTM A392
عنوان مشخصات استاندارد برای حصارهای الیافی زیجیره ای از جنس فولاد حاوی پوشش روی
کتاب استاندارد 01.06
لینک http://www.astm.org/Standards/A392.htm
استاندارد ASTM B6
عنوان مشخصات استاندارد روی برای گالوانیزه
کتاب استاندارد 02.04
لینک http://www.astm.org/Standards/B6.htm
استاندارد ASTM B117
عنوان عملیات استاندارد برای اجرای تست اسپری نمک
کتاب استاندارد 03.02
لینک http://www.astm.org/Standards/B117
استاندارد ASTM B860
عنوان مشخصات استاندارد مسترآلیاژهای مورد استفاده در عملیات گالوانیزه گرم
کتاب استاندارد B02.04
لینک https://www.astm.org/Standards/B860.htm